Как мога да отида на санаториум по линия на НЗОК?

Здравейте, интересува ме при какви условия мога да получа направление за балнеосанаториум и от кого – от личния лекар или от друг специалист?

Христо Михайлов, гр. Кърджали

Ако имате непрекъснати здравноосигурителни права, може да проведете рехабилитация и физиотерапия по линия на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) както в извънболничната, така и в болничната медицинска помощ.

Имате възможност да се лекувате не само по клинична пътека за рехабилитация и физиотерапия в лечебно заведение за болнична помощ, но и в извънболничната медицинска помощ, където могат да ви бъдат назначени процедури от пакет „Физикална терапия и рехабилитация”. За целта, по преценка на вашия личен лекар, може да ви бъде издадено направление (бл. МЗ-НЗОК №3) към специалист по физикална и рехабилитационна медицина.

В извънболничната медицинска помощ необходимостта от рехабилитационни мероприятия се установява от лекар-специалист и/или от общопрактикуващия (личния) лекар, които насочват с направление здравноосигурения за лечение, извършено по предписан от лекаря специалист по физикална и рехабилитационна медицина физиотерапевтичен курс.

За физиотерапевтичен курс на лечение на определено заболяване се приема комплексно лечение, включващо първоначален преглед на лекаря специалист по физикална и рехабилитационна медицина, с оценка на обективното състояние на пациента с назначени видове и общ брой процедури до 20 в курс от група 1 и/или 2 или 3, по преценка на лекаря-специалист, промените на лечението, както и заключителен преглед с оценка на резултатите от проведеното лечение и отразени вид и брой на проведените процедури.

Имате възможност да продължите рехабилитационното си лечение и в лечебно заведение за болнична помощ, сключило договор с НЗОК по съответната клинична пътека. Необходимо условие е да имате заболяване, включено в определена клинична пътека, както и съответните индикации за хоспитализация.

НЗОК финансира различни клинични пътеки, в зависимост от диагнозата/заболяването, изискващи лечение с физикална терапия и рехабилитационна медицина: за неврологични заболявания, за болести на опорно-двигателния апарат, за пациенти след инфаркт или мозъчен инсулт, за болести на централната нервна система.

Направление за хоспитализация (бл МЗ-НЗОК №7) по клинична пътека за рехабилитация може да издаде специалист физиотерапевт от извънболничната помощ, провел курс по физиотерапия и рехабилитация. След извършените процедури в извънболничната помощ, когато има недостатъчен терапевтичен ефект, физиотерапевтът издава направление за хоспитализация в лечебно заведение за болнична помощ по клинична пътека за рехабилитация.

Личният лекар също може да издаде направление за рехабилитация в болнични условия, ако преди това пациентът е лекуван в болница за съответното заболяване и в епикризата е вписана препоръка за провеждане на рехабилитация по клинична пътека, която той следва да представи на своя личен лекар след дехоспитализацията.

След преценка на лекуващия лекар, който издава направлението за хоспитализация по клинична пътека за физиотерапия и рехабилитация, пациентът може да се насочи за лечение единствено в случай, че избраното лечебно заведение е в договорни отношения с НЗОК за извършването на определен обем дейности по клинична пътека. Имате възможност за избор на област, община, населено място.

Уточняваме, че когато не постъпвате в лечебно заведение за болнична помощ, сключило договор с НЗОК по клинична пътека за рехабилитация, а желаете да проведете лечение в санаториум, който е към Националния осигурителен институт (НОИ) или друга институция, Касата не заплаща разходите. В този случай трябва да се обърнете към своя личен лекар – той ще ви разясни процедурата.

Ако Ви е харесала статията, подкрепете ни във facebook!

Източник: zdrave