-2

В час по химия:

Госпожата:

– Николай, какъв разтвор получи?

Николай:

– Зелен, госпожо!

– Браво – 6. Марийке, какъв разтвор получи?

– Зелен, госпожо!

– Браво – 6. Иванчо, какъв разтвор получи?

Иванчо:

– Черен, госпожо!

– 2-ка, Иванчо. Клас, залегни!

 

Виц 2 :

Иванчо имал голяма дарба да рисува. Бил направо гениален художник. Каквото и да нарисува, толкова добре го докарвал, че изглеждало като истинско. Веднъж в училище, като си седял в час, от скука си драскал по чина и нарисувал една муха. Учиталката минала покрай него и видяла мухата. Помислила я за истинска. Замахнала с ръка да я убие и си ударила ръката в чина.
– Иване, утре баща ти да дойде в училище.
На следващия ден бащата на Иванчо пристигнал, да се срещне с учителката.
– Иванчо има голяма дарба като художник, но не я използва по предназначение. Вчера нарисува муха на чина. Замахнах да я убия и си изкълчих китката.
– Tова не е нищо! – Казал бащата на Иванчо. – Преди седмица тоя келеш беше нарисувал във ваната крокодил. Толкова добре го беше нарисувал, че като влязох и го видях, изхвърчах от страх през първата врата, която видях. Оказа се, че този келеш и вратата беше нарисувал.

 

Виц 3 :

– Иванчо, гледай внимателно глобуса в ръката ми!
– Гледам го, госпожо!
– А сега, слушай моя въпрос! В кое полукълбо се намира Австралия?
– В северното, госпожо!
– Е, как така – в северното, бе, човек? Ти, въобще знаеш ли къде е север и къде е юг?
– Да, госпожо! Зная това прекрасно!
– Тогава, давам ти възможност да коригираш своя отговор! И така, къде се намира Австралия на глобуса?
– В северното полукълбо, госпожо!
– Иванчо, започвам да си мисля, че или си късоглед или си тъп! Ако не ми отговориш по друг начин – ще ти пиша двойка!
– Е, как да Ви отговоря, бе, госпожо! Аз, какво съм виновен, че държите глобуса наопаки!


Like it? Share with your friends!

-2

0 Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *