0
  • Връщат идеята да не плащаме, ако не ни издадат фискален бон
  • Ще има награда – 10% от събраното, ако дадем информация, че някой се опитва да скрие налози

Който пазарува онлайн през годината и пази касовите бележки, издавани от търговеца, може да получи отстъпка от платения ДДС. Сумата е ограничена до 100 лв. месечно, или 1200 лв. за година.

Това предлагат от финансовото министерство с промяна в Закона за облагане на физическите лица. Експертите на Асен Василев обявиха пакета данъчни закони на сайта си за обществено обсъждане.

Бонусът се полага, ако са изпълнени няколко условия – купувачът да е пълнолетен към 1 януари на данъчната година, фискалният или системният бон да не е към фактура, да са издадени от търговец с регистрация в НАП, а

единичната стойност на покупката да не е над 2000 лв.

Друго предложение предвижда, ако получател на стока или услуга не получи касова бележка, да може да откаже да плати. В предишното предложение на финансите тази опция бе разписана при неиздаване на касов бон в ресторант, сега се предлага да важи за всички стоки и търговци. Мотивите на вносителите са, че гражданският контрол за издаване на фискални бонове е работеща мярка за изсветляване на икономиката.

Всеки, който подаде сигнал до НАП за укриване на данъци, да получава 10% от събраната от данъчните сума, предвижда пък промяна в Данъчно-осигурителния и процесуален кодекс.

Въпреки че укриването на данъци и задължителни осигурителни вноски е проблем на всички развити икономики, този проблем е особено значим и за България, където събираемостта на тези публични вземания все още не е на необходимите нива, затова ще се използват всички позволени от закона средства за повишаването ѝ, се казва в мотивите на вносителите. От финансовото министерство съобщават, че такава уредба има в редица държави, като най-пълна и работеща е тя в САЩ и Великобритания. Практиката е показала, че най-често подаващите сигнали са служители или партньори на нарушителя, които разполагат с вътрешна информация и достъп до документи.

За да няма спекулации и злоупотреби с това право и за да не бъдат засипани инспекторите на НАП с доноси, е предвидено да се разследват само сигнали, които съдържат конкретни факти и обстоятелства, които не са били известни на органите по приходите. Заложен е и

долен праг за разкритите допълнително суми

от неплатени данъци, над който ще се изплащат възнагражденията – над 3000 лв. Предвидено е и наказание при трикратно подаване на невярна информация за едно и също лице.

Предложеният проект за поправки на кодекса изяснява и изключването от принудително изпълнение на обезщетението по трудово правоотношение, всяко друго възнаграждение за труд, пенсията или стипендията в общ размер до минималната работна заплата. Новият текст предвижда да не подлежи на запор сума, равна на минималната заплата плюс 50% от разликата между средната, определена по данни на НСИ.

Промени в Закона за облагане на доходите на физическите лица пък позволяват признаване на 10% разходи при сделки с финансови активи и валути, включитено виртуални. Аргумент за това предложение е, че за извършването им се плащат регистрации, такси, комисиони и т.н.

С изменения в Закона за местните данъци и такси се предвижда сгради с нулево енергийно потребление да бъдат освободени от данък. Целта е да се стимулира санирането и повишаване на енергийната ефективност. Предлага се отмяна на критерия “година на въвеждане в експлоатация на съществуващи сгради”, като и най-старите са задължени да имат най-малко клас В.

Друга поправка предлага да се въведе

патентен данък за събирачите на семена, гъби,

включително трюфели, плодове, лечебни и ароматни растения. В момента те плащат данък за доходите си.

В Закона за корпоративното подоходно облагане се предвиждат 15% данък за мултинационални компании, които имат минимум 750 млн. евро годишен оборот. Предвидена е промяна в системата за държавна помощ на земеделските стопани чрез преотстъпване на корпоративен данък, ако инвестират в земя и сгради. Тя ще се прилага до 31 декември 2029 г.

 

 

Домашната бира остава с акциз, слагат и на вейповете

Домашната бира остава с акциз, става ясно от направените предложения за промени в Закона за акцизите и данъчните складове. В началото на август депутатката от ПП-ДБ Даниела Божинова заяви, че ще внесе поправка, според която до 100 литра бира, произведени в домашни условия, да не се облагат. Тази идея обаче не е намерила засега място в промените на закона.

Предлага се намаленият акциз с 50% да важи за бира, произведена от независими малки пивоварни, ако тя не надхвърля 3,5% алкохолно съдържание.

Акциз се слага и на нагреваемите цигари, в които се използват продукти от растения, плодове или билкови смеси вместо тютюн. Те са известни като вейпове и досега не се облагаха. Ставката за тях е 331 лв. за килограм от 1 януари 2024 г., 380 лв. от 2025 г. и 400 лв. от 2026 г. Аргумент за въвеждането на облагане и за тях е, че те навлизат масово на пазара и се купуват главно от младежи.

Физически лица могат да изпращат, пренасят или превозват в чужбина тютюневи изделия и алкохолни напитки, когато стоките не надхвърлят ограниченията в правилника за прилагане на закона и това не се прави редовно. Това означава да се пренасят свободно не повече от 200 броя цигари. Позволените количества алкохол са общо 1 литър концентрат, 4 литра непенливо вино и 16 литра бира. Който изпраща, пренася или превозва за друга държава тютюневи изделия или алкохолни напитки в нарушение на ограниченията, ще се наказва с глоба в размер от 1000 до 4000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 6000 лв.

 

За брашно и хляб ДДС отново 0%, за заведенията става 20%, но може да е и 9%, ако минат на патент

Удължаване на срока за прилагане на нулева ставка на ДДС за хляб и брашно предлагат от финансовото министерство. Целта е да се смекчи въздействието на високите цени върху домакинствата, по-специално върху най-уязвимите групи.

Това означава, че всички останали намалени ставки по косвения данък трябва да отпаднат от 1 януари 2024 г. Финансовият министър Асен Василев обаче остави отворена врата за запазване на 9% за заведенията, ако приемат всички мерки против криенето на данъци в сектора. Основата е да минат на патентен данък. При ресторантите той ще се определя според броя на местата за сядане, а в хотелите – според броя на леглата. Ще има и допълнително зониране, така че ставката ще е различна за ресторант на булевард “Витоша” в столицата и в крайпътно заведение, както и в курортите по морето. Според финансовия министър патентният данък е и по-ефективен за планиране на приходите в хазната.

Първите реакции от бранша засега са, че приема промяната. Шефът на Българската асоциация на заведенията Ричард Алибегов например заяви, че така е организирана данъчната система в много страни в ЕС и патентният данък е по-справедлив, но зависи от конкретните ставки. Заплатите само по банков път, стриктно издаване на касови бележки, изрядно счетоводство също са сред условията за запазване на 9% ДДС за бранша.

Други промени в закона предвиждат да се въведе отсрочено плащане на данъка при централизирано оформяне при внос на стоки, т.е. ако това се случва на митницата. Предвидени са и правила за запазване на данъчния кредит при унищожаване или бракуване на стоки. Допълнителното обезпечение, което правят търговците на течни горива, се намалява от 20 на 10%.


Харесайте и Споделете с вашите приятели!

0
admin

0 Comments

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *